Bestuur

Het bestuur van de  Samenwerkende Reds-@Rocks Club bestaat uit:

Auke van der Does: voorzitter
Richard van Vliet: secretaris
Peter Hermans:  penningmeester Nederlandse Rocks Club
Wil Huernink: penningmeester Rhode Island Reds
Aty van den Brink: ledenadministratie en foktechnische zaken Amrocks en Plymouth Rocks
Anthony van Dierendonck: bestuurslid en foktechnische zaken Rhode Island Reds

Cock Goedhart: bestuurslid
Stefan de Jager: bestuurslid
Redactie: Reds@Rocks nieuws: Cock Goedhart, Stefan de Jager, Richard van Vliet