Bestuur

Het bestuur van de  Nederlandse Rocks Club bestaat uit:

Bertus den Blanken, voorzitter
Stefan de Jager, secretaris
Peter Hermans,  penningmeester
Aty van de Brink, lid