Reds en Rocksclub

Oprichting nieuwe  speciaalclub.

De drie rassen hebben diverse overeenkomsten enkele hiervan zijn: ontstaan in de U.S.A, zijn dubbel doelrassen en hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van professionele pluimveehouderij in de wereld. En hebben de REDS en Plymouth Rocks nog een kleur die niet in die mate bij andere rassen voorkomt.

Zoals bij alle kleindieren verenigingen, zagen we in onze afzonderlijke speciaalclubs ook een dalende tendens in bijv. ledenaantallen en vrijwilligers. De Rhode Island Reds club had nog circa 60 leden heeft en de Rocksclub een 20-tal. Door de fusie ontstaat één sterk merk voor deze drie Amerikaanse rassen en met circa 80 leden hebben we sterkere uitgangspositie voor komende jaren. Ook waren in beide clubs de besturen incompleet.

Door het samengaan van beide speciaalclubs ontstaat een ledenkrachtig, meer toekomstbestendige speciaalclub en is er weer een voltallig bestuur

Missie, visie en ambitie:

De missie van de speciaalclub zal zijn: Zorgen dat de hoenderrassen Rhode Island Reds, Plymouth Rocks en van Amrocks (in zowel de grote als krielvorm) in stand blijven en de belangen van de liefhebbers behartigd worden. Het fokken van de rassen vindt plaats met respect voor dierenwelzijn.

De hierbij behorende visie is: Door de liefhebbers van de Rhode Island Reds, Plymouth Rocks en van Amrocks te bundelen in een vereniging wordt de kennis en kunde om deze rassen te fokken vergroot. Wij helpen nieuwe liefhebbers op weg met goede dieren. Hiermee zorgen wij ervoor dat onze rassen in stand en bekend blijven.

De ambitie is:

– Zorgen voor een stabiel bestuur;
– Jaarlijks in september een jongdierendag organiseren met de New Hampshire club (onze Amerikaanse
   broeder) met daarbij een leuk prijzen pakket;
– Jaarlijks een clubshow onderbrengen bij een open vereniging in Nederland;
– Tweemaal per jaar het Reds en Rocksnieuwsmagazin verstrekken aan de leden.

Clubdag.

De jaarlijkse clubdag wordt vindt plaats op de derde zaterdag in september en wordt georganiseerd in Amersfoort. Op deze gezellige dag worden ervaringen uitgewisseld, adviezen gegeven en er vindt een jongdierenkeuring plaats.

Tentoonstellingen.

De jaarlijkse clubshow wordt ondergebracht bij een landelijke grote landelijke tentoonstelling. Meestal vindt deze plaats tijdens de Kernhemshow in Ede.

Nieuwsbulletin

Tweemaal per jaar wordt het Reds- en Rocks-bulletin uitgegeven.

De contributie.

De Contributie is € 15,00 per jaar en aanmelden kan bij onze secretaris R. van Vliet via: rj.vanvliet2@gmail.com