Club

Nederlandse Rocks Club

Oprichting nieuwe  speciaalclub.
Op de jaarvergadering d.d.  8 september 2012 is een belangrijk besluit genomen.
De Nederlandse Plymouth Rock Club – N.P.R.C. is opgeheven en direct hierna is de Nederlandse Rocks Club N.R.C. opgericht.
De Nederlandse Rocksclub is een speciaalclub voor fokkers van Amrocks groot en klein  en van Plymouth Rocks groot en klein.

Ons doel.
De Nederlandse Rocks Club behartigt de belangen van de fokkers van de Plymouth Rocks en Plymouth Rock krielen en van Amrocks en Amrocks krielen. Via het secretariaat kunt u adviezen vragen over de aanschaf van fokdieren. Ook kan het secretariaat u vaak helpen als u zomaar een paar leuke kippen zoekt. U wordt dan verwezen naar fokkers van de kleurslag van uw keuze.

Clubdag.
De jaarlijkse clubdag wordt vindt plaats op de derde zaterdag in september en wordt georganiseerd in Amersfoort. Op deze gezellige dag worden ervaringen uitgewisseld, adviezen gegeven en er vindt een jongdierenkeuring plaats.

Tentoonstellingen.
Elk jaar stellen de leden in de ledenvergadering vast bij welke grote landelijke tentoonstelling de clubshow wordt ondergebracht. Meestal is dit afwisselend de Noordshow in Assen of bij de Kernhemshow in Ede. Verder worden verdeeld over het gehele land districtshows ondergebracht bij landelijke tentoonstellingen. Enkele malen per jaar wordt het Rocks-bulletin uitgegeven.

De contributie.
De jaarlijkse contributie bedraagt € 15,00 en kan worden overgemaakt op bankrekening NL41RABO0160331684 t.n.v. de penningmeester van de Plymouth Rock Club te Kloosterhaar. Jeugdleden (tot 18 jaar) betalen € 7,50 per jaar.