Agenda

Agenda

De jaarlijkse clubdag

De jaarlijkse clubdag vindt plaats op zaterdag 21 september 2019 en wordt georganiseerd bij A.K.V. in Amersfoort

De keurmeesters op deze dag is :

de heer E. Visser (A)

Op deze gezellige dag worden ervaringen uitgewisseld , adviezen gegeven en er vindt een jongdierenkeuring plaats .  

Adres A.K.V. :

Sportpark Bokkeduinen 4

3819 BD Amersfoort

Tekst almanak 2018/2019

Nederlandse  Rocks Club  

speciaalclub voor Plymouth Rocks en Amrocks

en Plymouth Rock- en Amrockkrielen.

          Secretaris: S.H.M. de Jager

          Adriaen van Ostadestraat 16

          3351 VB Papendrecht

          e-mail: nlrocksclub@gmail.com

 

          Penningmeester: P. Hermans

          Bankrekening nr.: NL41 RABO 016 03 31 684 t.n.v. Nederlandse Rocks Club.

          Website: www.rocksclub.nl

Prijzenschema 2019/2020    Clubshow bij de Kernhemshow in Ede

Voor Plymouth Rocks en Amrocks groot en kriel:
3400. € 10,00 en een wisselbeker voor het fraaiste dier (te winnen 3 x achtereen of 5 x in totaal)
3401. € 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na (minimaal 10 dieren)
3402. € 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na (minimaal 20 dieren)
3403. € 5,00 voor het fraaiste dier op 3 na (minimaal 30 dieren)
3405. Jan van den Berg wisselbeker voor fraaiste grote Plymouth Rock

Prijzenschema districtshows bij  Gelderlandshow, Noordshow

Voor Plymouth Rocks en Amrocks groot en kriel:
3406. € 7,50 voor het fraaiste dier
3407. € 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na (minimaal 10 dieren)
Prijzen worden alleen uitgekeerd als er meer dan één lid-inzender heeft ingezonden.

Voor te stellen keurmeesters voor het seizoen 2019 / 2020 :

 • J. Albada
 • G.J. den Blanken
 • H. Hoving,
 • K. v.d.Hoek ,
 • R. van de Kerkhof,
 • R. Siemes
 • B.G. Schurink ,
 • H. L. Timmer
 • W. Voskamp .
 • B.L. Van de Wetering
 • F. van der Wal
 • A. Meester